Niezbędne uprawnienia

Wystarczy uzyskać uprawnienie, które wydawane jest przez odpowiedni urząd oraz wpis do rejestru działalności gospodarczej. W Czechach działalność jest aktywna pod własnym imieniem i nazwiskiem, a pozostałe dodatki mają charakter czysto formalny. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania osoby fizycznej do rejestru handlowego. Wyróżnia się dzielność nieregulowaną, regulowaną i koncesjonowaną.

Księgowość

Jeśli chodzi o księgowość i administrację oraz obsługę firmy, to w Pradze forma działalności należy do jednych z najtańszych. Z kolei rachunkowość jest stosunkowo prosta i wystarczy tak naprawdę przeczytać kilkanaście stron, aby bez większego problemu zorientować się, na czym to wszyto polega.

W razie jakichkolwiek pytań odsyłamy do www.spolki-excelio.pl.